عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

دوران معاصر[1]:

ساخت شهرهای ایران در دوره معاصر و با رویکرد شبه مدرن در زندگی شهروندان به گونه غریبی در جهت دور شدن از پیوند با مواریث فرهنگی بوده می باشد (منصوری، 1379: 22). در مفهوم امروز محله های شهری، اشتراکاتی همچون اشتراک زبانی، قومی، دینی، مذهبی، صنفی و پیشه وری تا حدود زیادی اهمیت خود را از دست داده می باشد و اشتراک در توان مالی و در مورد محله های مساکن کارمندی، اشتراک شغلی، باعث همجواری و نه همسایگی ساکنین در محله ها می گردد. در چنین محله هایی به دلیل فقدان اشتراکات عمیق و ریشه دار میان ساکنان، احساس تعلق مکانی و انسجام اجتماعی بسیار ضعیف بوده و تضمینی برای سکونت طولانی مدت ساکنین در محله وجود ندارد (هادی پور، 1388: 99 _ 101).

چنانچه بخواهیم توسعه وتحول ساختارهای محله ای را دراین دوران بر اساس مکانیزم و بردارهای تحول آنها ارزیابی کنیم، می توان اشکال و شیوه های زیر را در دگرگونی بدنه محله ها از یکدیگر متمایز نمود:

الفساخت محله های شهری درقالب شهرک های مختلف نوبنیاد که اکثراً از طریق تعاونی های کارکنان سازمانها، وزارتخانه ها و نهادهای مختلف دولتی و یا صنفی دربدنه یا حاشیه شهرهای بزرگ انجام گرفت و بدین ترتیب، درمنظر شهرهای موجود، عرصه های جدیدی با نام شهرک، اما باعملکرد نسبی محله نسبت به نواحی همجوار به وجودآمد .این شهرکها از سویی دارای ویژگیهای محله ای، بر اساس بعضی شاخص های بکار رفته در تعریف هستند و از سویی دیگر فاقد عملکردهای سنتی مترتب بر تعریف محله می باشند . این شهرکها بیشتر عملکرد مسکونی و خوابگاهی دارند واز نظرخدمات کاملاً وابسته به بخش های دیگرشهر هستند چراکه الزامات شهرسازی جدید امکان احداث خدمات درشکل سنتی محله ها را محدود می سازند(رهنمایی و دیگران ، 1386: 35_34).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Coutemporary Period

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد